Compensatie transitievergoeding

Het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is naar de Tweede Kamer gestuurd. De werkgever ontvangt straks een vergoeding voor de betaalde transitievergoeding en de daarvan afgetrokken transitie- en...

Lees meer

Ontslag bij ziekte mogelijk?

Enkele opmerkelijke voorbeelden uit de rechtsspraak over zieke werknemers uit de blog van De Koning Vergouwen advocaten. “Tijdens ziekte kan je een werknemer niet ontslaan”. Deze misvatting leeft bij veel werkgevers. Zeker sinds de invoering van de WWZ. Het is echter...

Lees meer

Inspectie SZW zit achter stagemisbruikers aan

Vakbond FNV Jong heeft de afgelopen twee jaar ongeveer 600 meldingen van stagemisbruik ontvangen. De meldingen kunnen ertoe leiden dat werkgevers Inspectie SZW op bezoek krijgen. Twee jaar geleden startte FNV Jong het Meldpunt Stagemisbruik. Jongeren kunnen hier...

Lees meer

Loopbaanbudget

Werknemers in de sector Welzijn&Maatschappelijke Dienstverlening bouwen sinds 1 juli 2015 een Loopbaanbudget (LBB) op. De besteding ervan moet de individuele inzetbaarheid van de werknemer ondersteunen en de werkgever helpen om mee te blijven bewegen met...

Lees meer

Aantal oproepkrachten neemt toe ondanks WWZ

Het aantal werknemers met een oproepcontract is de afgelopen jaren flink gestegen. De nieuwe regels voor oproepkrachten uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) blijken deze trend vooralsnog niet te keren. In de periode 2010-2015 zijn er 143.000 werknemers met een...

Lees meer

Lidmaatschap Sociaal Werk Nederland en FCB

Sociaal Werk Nederland Sociaal Werk Nederland (voorheen de MOgroep) is de brancheorganisatie voor sociaal werk. De ruim 600 leden van Sociaal Werk Nederland zijn actief in het brede sociale domein. Sociaal Werk Nederland schept als werkgeversvereniging de voorwaarden...

Lees meer

Werkkostenregeling (WKR) 2016

Zoals bekend is sinds 1 januari 2015 de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers, en daarmee dus ook voor de opdrachtgevers van WGI, verplicht. Binnen deze regeling kunt u in 2016 maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste...

Lees meer

Deze nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Toch is het niet geheel uitgesloten dat de inhoud van de nieuwsberichten onjuistheden of onvolkomenheden bevat. WGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Niets van deze berichten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WGI.