Organisatieadviesbureau Berenschot heeft in opdracht van Sociaal Werk Nederland (SWN) de handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk opgesteld (klik hier). Een aantal leden van SWN heeft eraan meegewerkt. Met behulp van deze handreiking kunnen sociaalwerkorganisaties zelf de kostprijzen van hun dienstverlening berekenen, zodat ze bij tariefonderhandelingen goed beslagen ten ijs komen.

Snel aan de slag: drie regionale workshops in juni: Zwolle, Eindhoven, Utrecht

Om de ins en outs van dit kostprijsmodel toe te lichten organiseert SWN in juni drie regionale workshops. Onder leiding van twee adviseurs van Berenschot gaat u daadwerkelijk aan de slag met het berekenen van kostprijzen. Dat wordt gedaan aan de hand van oefeningen en desgewenst specifieke informatie van deelnemers over hun eigen organisatie.

Kostprijzen als houvast voor tarieven

Inzicht in de kostprijzen van de eigen dienstverlening is voor sociaalwerkorganisaties essentieel om met gemeenten het juiste gesprek te kunnen voeren over reële tarieven. Een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht alle gemeenten om voortaan de tarieven voor Wmo-dienstverlening te onderbouwen aan de hand van parameters. Maar welke parameters hanteren ze en waarom juist die?

Handvat voor gesprek tarieven

SWN adviseert sociaalwerkorganisaties om goed voorbereid en proactief met hun opdrachtgevers in gesprek te gaan over de tarieven voor hun dienstverlening. De handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk biedt daartoe de juiste handvatten: zowel de manier waarop kostprijzen kunnen worden berekend als de vereiste parameters.

Omdat het een generieke handreiking is moeten sociaalwerkorganisaties die zelf ‘op maat’ maken. Iedere organisatie verkeert immers in een eigen (unieke) situatie en moet zelf beslissen welke parameters dan handig en bruikbaar zijn. Wél voorziet de handreiking in een uniforme rekenmethode, waardoor wordt voorkomen dat in gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ‘appels met peren’ worden vergeleken.

Ook voor gemeenten, want kostprijs is niet een reëel tarief

Ook voor opdrachtgevers/gemeenten is deze handreiking van belang: het biedt inzage in de componenten waaruit kostprijzen zijn opgebouwd en welke afwegingen vervolgens moeten worden gemaakt. Want let wel: een kostprijs is niet hetzelfde is als een reëel tarief.

Workshops Kostprijsberekeningen Sociaal Werk

In juni houdt SWN drie regionale workshops: Zwolle, Eindhoven en Utrecht. De locatie van Utrecht wordt later bekend gemaakt, deze is wel in het centrum.

Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle: woensdagmiddag 13 juni 2018
Aristo, Vestdijk 30, Eindhoven: dinsdagmiddag 19 juni 2018
Centrum Utrecht (locatie volgt nog): woensdagmiddag 20 juni 2018

Opzet

13.15 uur inloop
13.30 – 16.00 uur workshop
na afloop borrel

Programma inhoudelijk

  • Korte introductie van de handreiking Kostprijsberekeningen Sociaal Werk: aanleiding en beoogd gebruik
  • Hoe werk je met de handreiking in je eigen praktijk?

Wat is het kostprijsmodel?

De verschillende onderdelen van het kostprijsmodel worden toegelicht. Er wordt gesproken over wat waar thuis hoort, over veelgemaakte fouten en belangrijke aandachtspunten. Dit onderdeel is interactief: wat komt u tegen in uw praktijk en wat betekent dat voor de kostprijsberekeningen?

En hoe pas je het toe?

Met de deelnemers wordt aan de slag gegaan met het berekenen van kostprijzen. Hiertoe zullen een aantal oefeningen worden voorbereid. Daarnaast kunnen deelnemers worden uitgenodigd om specifieke informatie van hun organisatie mee te nemen naar de workshop om daarmee aan de slag te gaan. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt dit plenair gedaan of in kleine groepjes uiteen gegaan.

Praktisch

Kosten: € 125 (inclusief btw)
Meer weten: Marcel Mathijssen 06-29259413; Mathijssen@sociaalwerk.nl
Minimum aantal deelnemers: 20

Als u zich wilt aanmelden voor een van deze workshops dan kan dat via WGI die lid is van SWN.