Ontslag en zwangerschap. Hoe zit dat?

Zwangere werknemers krijgen in het arbeidsrecht meer bescherming. Een werkgever mag namelijk geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. De gelijke behandeling is een elementair grondrecht. Dit lijkt redelijk bekend. Toch worden nog wel eens fouten gemaakt als het gaat om ontslag en zwangerschap. In dit stuk 3 zaken die voor de rechter kwamen waarbij ontslag tijdens zwangerschap de hoofdrol speelde.

Ontslag tijdens kraamvisite

Stel je voor: een werkgever die tijdens de kraamvisite aangeeft afscheid te willen nemen. Het overkwam een werknemer in Rotterdam. De werkgever zei dat intern was besloten dat werknemers functie overbodig was. Alle werkzaamheden waren al overgenomen door anderen. Na veel (vruchteloze) gesprekken diende de werkgever een ontbindingsverzoek in wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). De kantonrechter vond de verhouding inderdaad verstoord. Dit was wel volledig de schuld van werkgever. Alleen al vanwege het feit dat de werknemer recent was bevallen, had de werkgever nóóit mogen beginnen over ontslag. De werknemer verkeerde in een kwetsbare positie, zowel fysiek als mentaal. Het gesprek had moeten wachten tot ná het verlof. De werkgever handelde ernstig verwijtbaar en moest een billijke vergoeding van € 25.000,- betalen (bovenop de transitievergoeding).

Ontslag tijdens proeftijd

Een woonzorgbegeleider vroeg -kort nadat zij in dienst was getreden- om een aangepast rooster in verband met de opvang van haar driejarige dochter. Tegelijkertijd vertelde ze dat ze weer zwanger was. De werkgever vond de werknemer niet flexibel genoeg en maakte gebruik van opzegging tijdens de proeftijd. De werknemer stapte naar het College voor de Recht van de Mens, omdat ze meende ontslagen te zijn wegens haar zwangerschap. Het college zag dat inroostering een terugkerend discussie onderwerp was. De werkgever kon geen rekening houden met individuele wensen van 300 werknemers. Werknemer was niet flexibel genoeg en dit kwam niet door de zwangerschap. Omdat geen andere feiten waren aangevoerd die wezen op discriminatie, was opzegging in de proeftijd oké.

Ontslag door zwangerschap

Dan de werkgever die gewoon toegaf een tijdelijk contract niet te verlengen vanwege de zwangerschap van de werknemer. De werkgever appte:

“Samantha, er is besloten in overleg met Hans en Dennis om jouw contract niet te verlengen. De reden hiervoor is jouw zwangerschap. Door jouw zwangerschap zou je 17 weken uit de roulatie zijn. Deze kosten kunnen we als groep niet voor onze rekening nemen.”

De kantonrechter stelde voorop dat het appje overduidelijk een discriminatoir karakter had. Zelfs wanneer nog andere (financiële) redenen bestonden om het contract niet te verlengen, dan nog was de zwangerschap een ‘verboden’ reden wegens het recht op gelijke behandeling. De werknemer ontving een billijke vergoeding van € 3.000,-. Dit is relatief hoog na zes maanden dienstverband.