Nieuws archief


Mediation via WGI

Iedereen heeft wel eens een conflict op het werk. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar soms loopt het conflict zo uit de hand, dat er hulp nodig is voor het oplossen ervan. Mediation is dan vaak een geschikte methode. Wat is mediation? Bij mediation brengt... Lees meer

Schorsen van werknemer kan onverstandig zijn

Als een werknemer zich in een situatie heeft gemanoeuvreerd waardoor hij niet langer op de werkvloer gewenst is, kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer te schorsen. De kans bestaat echter dat de werkgever door zo’n schorsing een arbeidsconflict verder laat... Lees meer

Financieel cv geeft inzicht in subsidie voor sollicitant

Werkgevers kunnen van sollicitanten een financieel cv krijgen. Daarin staat precies welke personeelssubsidies de sollicitant met zich meebrengt en hoeveel voordeel dat de werkgever oplevert. De sollicitant kan zijn financieel cv zelf online samenstellen. Het... Lees meer

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).  Het doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van... Lees meer

Werkkostenregeling (WKR) 2018

Enige jaren geleden is de Werkkostenregeling ingevoerd waarbij werkgevers 1,2% van de fiscale loonsom, de zogenaamde forfaitaire ruimte, mogen besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan hun medewerkers. Klik hier voor meer informatie over de Werkkostenregeling.... Lees meer

Deze nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Toch is het niet geheel uitgesloten dat de inhoud van de nieuwsberichten onjuistheden of onvolkomenheden bevat. WGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Niets van deze berichten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WGI.