Nieuws archief

Verzuim: Hoe zit dat ook al weer?

Verzuim: Hoe zit dat ook al weer? Er is dit najaar een grote toename in verkoudheid ten opzichte van vorig jaar. Niet zo raar ook, we mogen namelijk weer en masse naar buiten. Gevolg hiervan is wel dat tal van werknemers zich met een snotterende neus ziekmelden. Wat...

Lees meer

Let op bij het aanbieden van werkervaringsplek

Let op bij het aanbieden van werkervaringsplek Sommige werkgevers bieden werkervaringsplekken aan. Als hierbij het leeraspect niet centraal staat, kan er juridisch gezien sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan dan – afhankelijk van de...

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking en deze brengt voor werkgevers grote veranderingen met zich mee. Wij noemen hier de belangrijkste wijzigingen: Ketenregeling Vanaf 1 januari 2020 kan een...

Lees meer

Schorsen van werknemer kan onverstandig zijn

Als een werknemer zich in een situatie heeft gemanoeuvreerd waardoor hij niet langer op de werkvloer gewenst is, kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer te schorsen. De kans bestaat echter dat de werkgever door zo’n schorsing een arbeidsconflict verder laat...

Lees meer

Deze nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Toch is het niet geheel uitgesloten dat de inhoud van de nieuwsberichten onjuistheden of onvolkomenheden bevat. WGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Niets van deze berichten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WGI.