Nieuws archief


UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Ten opzichte van 2016 legde UWV in 2017 22,6% meer inhoudelijke... Lees meer

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is het in... Lees meer

Misstanden bij stageplekken in onderzoek

Werkgevers misbruiken stages soms om regulier werk te laten uitvoeren zonder daarvoor een normaal loon te betalen. Daarom is er een onderzoek bezig naar stagemisbruik bij afgestudeerden. Dit heeft voormalig minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)... Lees meer

Deze nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Toch is het niet geheel uitgesloten dat de inhoud van de nieuwsberichten onjuistheden of onvolkomenheden bevat. WGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Niets van deze berichten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WGI.