Rob Luyk

Adjunct-directeur

Binder legt al meer dan 80 jaar haar zorg en kennis in de realisatie van groene, leefbare en vitale steden.  Binder werkt onder andere mee aan een aantal opvallende projecten: Station Hofplein en Hofbogen en de DakAkker op het Schieblock. Daarnaast werkt Binder veel met woningcorporaties samen met als resultaat mooi groen in de stad en werkende wijken.

Binder heeft duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel staan. In het kader daarvan voeren zij een consistent en duurzaam sociaal personeelsbeleid. Dit blijkt onder andere uit de onafhankelijke erkenning op de hoogste trede (3) Prestatieladder Socialer Ondernemen, een door TNO ontwikkeld keurmerk. ¬†Onderdeel daarvan is het aanstellen van diverse personeelsleden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze krijgen deels extra begeleiding¬† en volgen verder net als het overige personeel trainingen en draaien mee in de werkzaamheden. Voor dergelijke medewerkers gelden stimuleringsregelingen vanuit de overheid. Loondispensatie, no-risk-polis… kortom: veel werk voor HRM om dit allemaal te regelen. Binder werkt daarom samen met WGI om de verloning en diverse regelingen te verzorgen.

Rob Luyk, adjunct-directeur Binder, zegt hierover het volgende:

“WGI verzorgt voor ons het juridisch werkgeverschap en WGI wil ook innovatief en ontwikkelend partner zijn, zoals in het ontwikkelnetwerk bij corporatie Woonstad. Daar heeft WGI samen met de gemeente Rijswijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het gericht opleiden van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt.

De medewerkers zijn bij WGI in dienst en WGI draagt zorg voor het uitbetalen van de salarissen. WGI volgt hierbij onze cao Hoveniers. Ook vraagt WGI de loondispensatie aan en verrekent de loonwaarde direct in onze facturen. Kortom, de administratie is voor ons minimaal terwijl onze medewerkers punctueel hun salaris, loonspecificatie en jaaropgave ontvangen. En voor vragen kunnen we altijd bij onze vaste P&O-adviseur terecht. Dit geeft ons tijd om ons op onze kernbezigheden te richten: het maken en onderhouden van groene, leefbare en vitale steden.”

"Door WGI tijd voor
onze kernbezigheden."
Rob Luyk
Adjunct-directeur
Binder Groenprojecten
"Door WGI tijd voor
onze kernbezigheden."
Rob Luyk
Adjunct-directeur
Binder Groenprojecten

Wilt u meer informatie over de payroll dienstverlening van WGI?

Neemt u dan contact met ons op, wij komen graag langs voor een goed gesprek of sturen u vrijblijvend een offerte op maat toe.

 

Naar contactformulier