Nellie Wittens

Manager Bedrijfsvoering

Stichting Seniorenwelzijn Maassluis, Vlaardingen, Schiedam  bevordert het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren zodat deze zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zij doet dat door senioren en hun mantelzorgers ondersteuning te bieden, en wel door maatschappelijke activering, sociale preventie, het bieden van een ontmoetingsplek en een scala van welzijnsbevorderende activiteiten; “Mensen ontmoeten mensen”. De inzet van vrijwilligers past hier goed bij.

Seniorenwelzijn krijgt regelmatig ondersteuning van de P&O-adviseur bij WGI. Deze staat Seniorenwelzijn bij onder andere op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter, bij de implementatie van cao-wijzigingen zoals de invoer van het Individueel Keuze Budget, en bij het herijken van het personeelshandboek.  Daarnaast beantwoordt hij algemene vragen en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over P&O-zaken en over wet en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht en de cao. Ook helpt WGI bij het langer op flexibele basis kunnen behouden van ingewerkte medewerkers. Nellie Wittens en Jolanda Vermeulen zeggen hierover het volgende:

Als relatief kleine organisatie kun je niet alles zelf doen. Zo hebben wij een deel van de P&O-werkzaamheden uitbesteed aan WGI.

Op ons verzoek voert de P&O’er bepaalde taken voor ons uit, steeds samen met en in overleg met ons. Doordat de P&O’er de cao Sociaal Werk heel goed kent en daarnaast veel ervaring heeft als P&O-adviseur in de sector Welzijn, sluit hij heel goed aan bij onze organisatie.

Wij zijn heel tevreden over WGI en met de P&O-adviseur hebben wij veel vertrouwen in het goed afronden van deze P&O-projecten.’

"Als kleine organisatie
kun je niet alles
zelf doen."
Nellie Wittens
manager bedrijfsvoering
Seniorenwelzijn
"Als kleine organisatie
kun je niet alles
zelf doen."
Nellie Wittens
manager bedrijfsvoering
Seniorenwelzijn

Wilt u meer informatie over de P&O-dienstverlening van WGI?

Neemt u dan contact met ons op, wij komen graag langs voor een goed gesprek of sturen u vrijblijvend een offerte op maat toe.

 

Naar contactformulier