Salariswijziging medewerker ABU

Salariswijziging medewerker ABU

  • GEGEVENS OPDRACHTGEVER

  • GEGEVENS MUTATIE

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Indien het een tijdelijke salariswijziging betreft de einddatum invullen.
    DD dash MM dash JJJJ
  • Indien het een tijdelijke wijziging betreft, graag de reden aangeven.
  • Indien periodieke verhoging wijzigt: vul hier de ingangsdatum of periode in
  • B.v. uren, functienaam etc. Indien er een arbeidsvoorwaarde wijzigt, kunt u dit aangeven onderaan dit formulier of het digitale formulier voor b.v. urenwijziging gebruiken.
  • Hier kan b.v. nog de nieuwe inschaling van de cao van de inlener benoemd worden. En overige wijzigingen.