Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. De medewerker krijgt een VOG als deze geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Indien het gaat om een medewerker die WGI in dienst gaat nemen (payrolling) dan kan er bij het invullen van het aanstellingsformulier op de website van WGI worden aangegeven dat de nieuwe medewerker een VOG dient aan te vragen. WGI zorgt er dan desgewenst voor dat de medewerker per e-mail een link ontvangt waarmee digitaal een VOG kan worden aangevraagd, zodat u daar als opdrachtgever  geen omkijken naar heeft. De VOG zal dan vaak binnen twee weken verstrekt worden.

Indien een opdrachtgever aangeeft dat een medewerker een VOG nodig heeft dan zal WGI gewoonlijk in de arbeidsovereenkomst de ontbindende voorwaarde opnemen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt indien de medewerker geen VOG kan overleggen. In dat geval is dus geen beëindiginghandeling (opzegging of ontbinding) nodig. Voor het inroepen van deze ontbindende voorwaarde is het wel van belang dat de opdrachtgever een duidelijke rechtvaardiging kan geven voor het verplichtstellen van een VOG voor een medewerker.

Omdat WGI hier de werkgever is dient de medewerker de originele VOG bij WGI in te leveren waarna WGI deze verklaring toe zal voegen aan het personeelsdossier.

Het kan ook voorkomen dat een opdrachtgever zelf over de originele VOG dient te beschikken. In dat geval kan de opdrachtgever zelf de originele VOG verklaring bewaren. Het is dan wel van belang dat WGI een kopie van de VOG krijgt met daarbij een verklaring van de opdrachtgever dat deze de echtheid van de VOG heeft vastgesteld.

Klik hier voor meer informatie over de echtheidskenmerken van een VOG.