Verzuim: Hoe zit dat ook al weer?

Er is dit najaar een grote toename in verkoudheid ten opzichte van vorig jaar. Niet zo raar ook, we mogen namelijk weer en masse naar buiten. Gevolg hiervan is wel dat tal van werknemers zich met een snotterende neus ziekmelden. Wat moet u hier ook alweer mee doen?

Een werknemer meldt zich ziek

Wanneer de werknemer zich ziek meldt, is voor het verdere verloop van het verzuim van groot belang om direct een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Maar u, als werk(opdracht)gever, mag niet informeren naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte. Zelfs wanneer de werknemer dit vrijwillig met u deelt, mag u er niks mee doen. Het is toch belangrijk om een idee te hebben over hoe lang de werknemer niet kan werken. Dat kunt u doen met vragen die indirect aan u vertellen wat er met uw werknemer aan de hand is.

Enkele voorbeelden:
– Hoe lang denk je uit de roulatie te zijn? / Kun je morgen weer beginnen?
– Welke
 werkzaamheden van je staan nog open en kan je deze zelf afronden?

U heeft met deze vragen een goed beeld van wat er aan de hand is en kunt uw bedrijfsvoering hierop aanpassen, maar dan moet het administratieve gedeelte nog. Wilt u de ziektewet uitkering ontvangen? Dan moet het UWV tijdig worden ingelicht. Hebt u een verzuimverzekering? Dan moet ook deze partij ingelicht worden. En dan moet u ook nog de arbodienst of bedrijfsarts op de hoogte stellen met het oog op re-integratie bij langdurig verzuim. Oftewel, er is een hoop te doen en dit moet ook nog eens allemaal gebeuren binnen bepaalde (afhankelijk van de situatie) termijnen.

Uw werknemer is voor een langere periode ziek

Wanneer de werknemer voor een langere periode ziek is, vervolgt het tweejarig durende traject van bezoeken aan de bedrijfsarts, opstellen van probleemanalyses en maken van plannen van aanpak. Het uiteindelijke doel is uiteraard een succesvolle re-integratie van de werknemer. Lukt dit niet en blijft de werknemer langdurig ziek, dan zijn er conform de cao bepaalde mogelijkheden voor de werkgever.

De eerste mogelijkheid start al na 6 weken, wanneer de reiskostenvergoeding mag worden stopgezet. De tweede mogelijkheid speelt na één jaar verzuim. Het loon kan dan naar beneden worden bijgesteld. Hoever dit mag is afhankelijk van de cao en andere afspraken in de arbeidsovereenkomst. Hopelijk is de werknemer in deze periode hard op weg naar volledige re-integratie. Maar in die gevallen waar re-integratie niet lukt, stopt na twee jaar verzuim in principe de verplichting tot loondoorbetaling en kan worden overwogen om ontslag voor de werknemer aan te vragen, mits voldaan is aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Het bepaalde tijdscontract is een uitzonderingsgeval. Het dienstverband eindigt dan per de einddatum in het contract. Wel moet er bij een bepaalde tijdscontract, afhankelijk van het termijn van het verzuim, een re-integratie verslag worden opgesteld.

Voor meer informatie kunt het verzuim stappenplan raadplegen, klik hier. Daar zijn, naast een gedetailleerde instructie voor de werk(opdracht)gever over wat te doen bij verzuim, ook andere vormen van verzuim uitgewerkt, zoals het zwangerschapsverlof en geboorteverlof.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De afdeling HR van WGI staat voor u klaar!
Neem vrijblijvend contact op via 010-4366555 of wgi@werkgeversinstituut.nl.