Mediation

Iedereen heeft wel eens een conflict op het werk. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar soms loopt het conflict zo uit de hand, dat er hulp nodig is voor het oplossen ervan. Mediation is dan vaak een geschikte methode.

Wat is mediation?

Bij mediation brengt een onafhankelijke deskundige, de mediator, partijen weer met elkaar in gesprek. De mediator helpt emotie en feiten van elkaar te onderscheiden en in een juiste verhouding te brengen. De mediator is neutraal en houdt zich niet bezig met de schuldvraag. De mediator lost het conflict ook niet voor partijen op. Dat doen partijen zelf. Het is hun conflict. De oplossing die zij daar samen voor bedenken is de beste. Wees wel realistisch: beide partijen zullen water bij de wijn moeten doen.

Een mediator kan ook al bij “kleine” conflicten worden ingezet om te voorkomen dat het groter wordt.

De mediation over het arbeidsconflict (arbeidsmediation) vindt in beginsel plaats bij WGI op kantoor, onder geheimhouding, in een neutrale en vertrouwelijke omgeving. De deelnemers kunnen vrij spreken en – ook na de mediation – wordt niets over het conflict of de arbeidsmediation naar buiten gebracht. Zo worden conflicten dus binnenshuis gehouden.

Hoe verloopt arbeidsmediation?

Bij arbeidsmediation werken wij volgens vijf stappen. Centraal staat hierbij dat partijen luisteren naar elkaar en gezamenlijk toewerken naar een uitkomst waarin beide partijen zich kunnen vinden.

 1. Intake
  De intake wordt meestal gehouden met de deelnemers afzonderlijk. We staan stil bij het doel van de mediation en beantwoorden alle vragen.
 2. Spelregels vaststellen
  Voor de gesprekken daadwerkelijk van start gaan, stellen we gezamenlijk de spelregels voor het mediationtraject vast. We maken dan bijvoorbeeld afspraken over hoe we met elkaar omgaan, de vertrouwelijkheid, de inzet van partijen en vrijwillige deelname.
 3. Gesprekken
  Tijdens de gesprekken luisteren we naar de verhalen. Wat ging er mis? Waar is behoefte aan? Hoe wordt er gekeken naar de toekomst? Wij hebben de ervaring om door de juiste vragen te stellen door te dringen tot de kern van het conflict. Vanuit daar kijken we hoe partijen de arbeidsrelatie kunnen verbeteren.
 4. Samen naar een oplossing werken
  Een oplossing die zelf bedacht is, werkt altijd beter dan een oplossing die opgelegd wordt. Daarom begeleiden wij de deelnemers om samen vooruit te kijken, en op eigen kracht een oplossing te vinden waar beide partijen achter staan.
 5. Afspraken vastleggen
  Tot slot worden de afspraken voor een prettige werkrelatie of de afspraken bij het beëindigen van een dienstverband schriftelijk vastgelegd. Zo is voor beide partijen duidelijk wat de afspraken zijn.

De mediator die WGI beschikbaar kan stellen heeft de opleiding voor mediator gevolgd, staat geregistreerd bij de Mediatiorsfederatie Nederland (MfN) en werkt conform het MfN-reglement.

Meer weten?

Wilt u meer weten waarom mediation de oplossing kan zijn van uw conflict op het werk? Neem dan gerust contact met ons op. We zullen proberen al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Dat doen we geheel kosteloos!

"Door WGI tijd voor
onze kernbezigheden."
Rob Luyk
Adjunct-directeur
Binder Groenprojecten
"Het contact met
WGI is prettig."
Chantal Prins &
Corine Nieuwschepen
HR adviseurs SKVR
"Met expertise van WGI
is alles snel, goed en
efficiënt geregeld."
Peter van Gelderen
Directeur TOS Charlois
"Als kleine organisatie
kun je niet alles
zelf doen."
Nellie Wittens
Manager Bedrijfsvoering
Stichting Seniorenwelzijn
"WGI is een prettige
sparringpartner."
Mary Steen
Directeur Baby Friendly
"WGI is een hele
betrouwbare partner."
Clyde Pinas
Directeur TOS delfshaven
"WGI behandelt onze
vragen altijd vlot
en adequaat."
Bien Hofman
Bestuurslid
Vitaal Pendrecht
"Al jaren naar
tevredenheid samen-
werking met WGI."
Theo Mak
Hoofd personeelszaken
Bibliotheek BZHD
"WGI neemt ons zorgen
uit handen."
Sandra Pardoel
Directeur
Stichting de Katrol

SNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.