Uitvoering Participatiewet

WGI kan mensen met een arbeidshandicap voor u in dienst nemen en naar uw organisatie detacheren waarbij WGI alle subsidies regelt en verwerkt.

Sinds 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling: de Participatiewet. De participatiewet is er met name op gericht dat werkgevers banen beschikbaar gaan stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. WGI werkt al meer dan 30 jaar met mensen met een arbeidsbeperking en heeft hier dus veel ervaring mee. WGI ondersteunt opdrachtgevers door deze medewerkers in dienst te nemen en te detacheren naar de opdrachtgever (detacheringen tellen overigens mee voor uw quotum). WGI vraagt de betreffende kortingen en subsidies voor u aan en handelt alles voor u af.
Duidelijk en makkelijk voor u!

Welke voordelen kan het u opleveren, wanneer u als werkgever aan de slag gaat met de Participatiewet?

  • Proefplaatsing
  • Loonkostensubsidie
  • Loondispensatie
  • No-risk polis (bij ziekte)
  • Begeleiding of jobcoach
  • Een noodzakelijke aanpassing werkplek
  • Zeer gemotiveerde medewerkers die graag voor u aan de slag gaan tegen een gereduceerd tarief

"Door WGI tijd voor
onze kernbezigheden."
Rob Luyk
Adjunct-directeur
Binder Groenprojecten
"Het contact met
WGI is prettig."
Chantal Prins &
Corine Nieuwschepen
HR adviseurs SKVR
"Met expertise van WGI
is alles snel, goed en
efficiënt geregeld."
Peter van Gelderen
Directeur TOS Charlois
"Als kleine organisatie
kun je niet alles
zelf doen."
Nellie Wittens
Manager Bedrijfsvoering
Stichting Seniorenwelzijn
"WGI is een prettige
sparringpartner."
Mary Steen
Directeur Baby Friendly
"WGI is een hele
betrouwbare partner."
Clyde Pinas
Directeur TOS delfshaven
"WGI behandelt onze
vragen altijd vlot
en adequaat."
Bien Hofman
Bestuurslid
Vitaal Pendrecht
"Al jaren naar
tevredenheid samen-
werking met WGI."
Theo Mak
Hoofd personeelszaken
Bibliotheek BZHD
"WGI neemt ons zorgen
uit handen."
Sandra Pardoel
Directeur
Stichting de Katrol