Uitvoering Participatiewet

WGI kan mensen met een arbeidshandicap voor u in dienst nemen en   naar uw organisatie detacheren waarbij WGI alle subsidies regelt en verwerkt.

Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan is de participatiewet op u van toepassing. Werkgevers dienen begin 2016 minimaal 15.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te hebben geholpen. Dit komt voort uit de wens van de overheid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Wordt dit aantal niet gehaald? Dan treedt de quotumwet in werking en riskeert u een flinke boete. Bereid u dus goed voor en haal zo juist het pósitieve uit de participatiewet: waardevolle en vaak bijzondere medewerkers.

Sinds 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling: de Participatiewet. Aansluitend op deze Participatiewet stelt het sociaal akkoord dat er minstens 125 duizend banen gecreëerd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te realiseren is het percentage van 5% van het gehele personeelsbestand in 2026 voor bedrijven en ondernemers met meer dan 25 medewerkers vastgesteld. De participatiewet is er met name op gericht dat werkgevers banen beschikbaar gaan stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. WGI werkt al meer dan 30 jaar met mensen met een arbeidsbeperking en heeft hier dus veel ervaring mee. WGI ondersteunt opdrachtgevers door deze medewerkers in dienst te nemen en te detacheren naar de opdrachtgever (detacheringen tellen overigens mee voor uw quotum). WGI vraagt de betreffende kortingen en subsidies voor u aan en handelt alles voor u af.
Duidelijk en makkelijk voor u!

Welke voordelen kan het u opleveren, wanneer u als werkgever aan de slag gaat met de Participatiewet?

  • Proefplaatsing
  • Loonkostensubsidie
  • Loondispensatie
  • No-risk polis (bij ziekte)
  • Begeleiding of jobcoach
  • Een noodzakelijke aanpassing werkplek
  • Middels payroll constructie WGI 5,5 jaar flexibiliteit (contracten bepaalde tijd)
  • Zeer gemotiveerde medewerkers die graag voor u aan de slag gaan tegen een gereduceerd tarief

Voor meer informatie voor u als werkgever zie ook de brochure van de werkgeversverenigingen hierover.SNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.