Vertrouwenspersoon WGI

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

Wist u dat organisaties met 50 medewerkers of meer verplicht zijn om een regeling te hebben voor het intern melden van misstanden, of van vermoedens daarvan? Ook veel kleinere bedrijven hebben regelingen getroffen die hierop aansluiten.

Uitspraken van rechters laten zien dat het niet aanstellen van een vertrouwenspersoon een belangrijke reden is om te oordelen dat er onvoldoende beleid ongewenste omgangsvormen is gevoerd. De werkgever kan hier dan voor aansprakelijk worden gesteld.

Vaak kunnen alleen de grotere bedrijven zich een eigen interne vertrouwenspersoon permitteren. Maar ook die organisaties maken vaak gebruik van een externe vertrouwenspersoon. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft op haar site Arboportaal aan dat het niet verstandig is om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris aan te wijzen als vertrouwenspersoon. Dit zou tot conflicten kunnen leiden.

Voor de middelgrote en kleinere bedrijven is een externe vertrouwenspersoon dé oplossing. WGI kan hierin voorzien.

Soort klachten

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • sexuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

Taken vertrouwenspersoon

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben
 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
 • het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of bij de leiding van een onderneming
 • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen van WGI hebben ervaring met al deze zaken en ondersteunen u graag bij de taken van de vertrouwenspersoon.

Wilt u meer informatie over deze dienstverlening van WGI? Neemt u dan contact met ons op, wij komen graag langs voor een goed gesprek of sturen u vrijblijvend een offerte op maat toe.

"Door WGI tijd voor
onze kernbezigheden."
Rob Luyk
Adjunct-directeur
Binder Groenprojecten
"Het contact met
WGI is prettig."
Chantal Prins &
Corine Nieuwschepen
HR adviseurs SKVR
"Met expertise van WGI
is alles snel, goed en
efficiënt geregeld."
Peter van Gelderen
Directeur TOS Charlois
"Als kleine organisatie
kun je niet alles
zelf doen."
Nellie Wittens
Manager Bedrijfsvoering
Stichting Seniorenwelzijn
"WGI is een prettige
sparringpartner."
Mary Steen
Directeur Baby Friendly
"WGI is een hele
betrouwbare partner."
Clyde Pinas
Directeur TOS delfshaven
"WGI behandelt onze
vragen altijd vlot
en adequaat."
Bien Hofman
Bestuurslid
Vitaal Pendrecht
"Al jaren naar
tevredenheid samen-
werking met WGI."
Theo Mak
Hoofd personeelszaken
Bibliotheek BZHD
"WGI neemt ons zorgen
uit handen."
Sandra Pardoel
Directeur
Stichting de Katrol


SNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.