Uitvoeren van de wachtgeldregeling

WGI is expert inzake het uitvoeren van wachtgelden, met name in de sector welzijn.

WGI kan vooraf berekenen wat de kosten voor de werkgever zijn van de wachtgeldregeling en betrekt hierbij ook de eventueel in mindering te brengen uitkeringen.

Vóór het maandelijks uitbetalen van het wachtgeld controleert WGI of de medewerker recht heeft op het wachtgeld en verrekent de eventueel in mindering te brengen inkomsten zoals bv. een WW-uitkering.

De opdrachtgever wordt volledig ontzorgt en betaalt alleen maar de daadwerkelijke kosten van het wachtgeld waarbij dus alle te verrekenen inkomsten reeds in mindering zijn gebracht.

In praktische zin omvat deze dienstverlening de volgende werkzaamheden:

  • De maandelijkse salarisstrookverwerking en de maandelijkse betalingen.
  • De premie afdrachten aan de Belastingdienst.
  • Maandelijkse controle van de gegevens van de individuele medewerker om te bezien of er nog steeds recht op wachtgeld bestaat. Deze maandelijkse controle zal plaatsvinden op basis van de maandelijkse UWV specificatie en de eigen opgave van de voormalig medewerker
  • Het beantwoorden van vragen van de voormalige medewerker, voor zover deze verband houden met de uitvoering van de wachtgeldregeling en de uitbetaling van de wachtgelden.

Wilt u meer informatie over deze dienstverlening van WGI? Neemt u dan contact met ons op, wij komen graag langs voor een goed gesprek of sturen u vrijblijvend een offerte op maat toe.SNA Keurmerk

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.