Enige jaren geleden is de Werkkostenregeling ingevoerd waarbij werkgevers 1,2% van de fiscale loonsom, de zogenaamde forfaitaire ruimte, mogen besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan hun medewerkers. Klik hier voor meer informatie over de Werkkostenregeling.

WGI dient binnenkort  aan de Belastingdienst alle informatie aangaande de Werkkostenregeling over 2018 te verstrekken. Daarom  hebben ontvangen opdrachtgevers van WGI recent per mail het formulier Werkkostenregeling ontvangen ten behoeve van de opgave over 2018.

Het formulier bevat de volgende informatie:

  • Overzicht van vergoedingen/verstrekkingen die ten laste van de vrije ruimte komen
  • Opgave van de fiscale loonsom 2018

(tot en met november werkelijke gegevens, de gegevens van december zijn een prognose)

In het formulier kan de opdrachtgever per maand en per vergoeding/verstrekking vermelden wat hieraan is besteed. Volledigheidshalve: verantwoording van de kosten dient plaats te vinden inclusief BTW.

We hebben de fiscale loonsom alvast voor de opdrachtgever ingevuld, zodat tijdens het invullen zichtbaar wordt hoeveel vrije ruimte de opdrachtgever nog over heeft.

Wij verzoeken onze opdrachtgevers vriendelijk doch dringend het door hen ingevulde/aangevulde formulier Werkkostenregeling 2018 uiterlijk 11 januari 2019 aan ons retour te mailen, wij zijn namelijk verplicht om de aangeleverde gegevens in onze belastingaangifte over 2018 mee te nemen.

Wij realiseren ons dat het een complexe materie is en dat het ook voor opdrachtgevers een extra inspanning vergt, maar het betreft een wettelijke verplichting waar wij als formeel werkgever vanzelfsprekend aan moeten voldoen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!