Formulieren & downloads voor werknemers

Informatie CAO Sociaal Werk (voorheen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening)
Informatie ABU CAO & StiPP
Hieronder vindt u informatie over de ABU CAO:

ABU CAO

Pensioen via StiPP:

Pensioenregeling in het kort
StiPP verzorgt de pensioenregeling voor de branche personeelsdiensten. Bij WGI betreft het de medewerkers waar de ABU cao op van toepassing is. StiPP kent twee pensioenregelingen, de Basisregeling en de Plusregeling. Voor beide regelingen geldt dat werknemers met pensioen kunnen als zij 67 jaar zijn.

Basisregeling
Een werknemer bouwt pensioen op in de Basisregeling als hij:

  • minstens 26 weken heeft gewerkt, en
  • 21 jaar of ouder is

 

Deelname in de Basisregeling duurt maximaal 52 werkweken. Daarna neemt iemand deel aan de Plusregeling.

Plusregeling
Een werknemer bouwt pensioen in de Plusregeling als hij:

  • langer dan 78 weken heeft gewerkt, en
  • 21 jaar of ouder is

 

Pensioen informatie PFZW (PGGM)
Hieronder vindt u informatie over het pensioen van PFZW (PGGM) en kunt u inloggen in ‘mijnpensioenoverzicht’:

PFZW

Aanvraagformulier waardeoverdracht pensioen aan PFZW

Aanvraagformulier voor gratis risicodekking (i.g.v. onbetaald verlof, ontslag en een lager salaris tijdens ziekte) van Pensioenfonds Zorg&Welzijn.

Wilt u inzicht in het reeds opgebouwde pensioen? Dit kunt u via de volgende link met uw DigiD bekijken: mijnpensioenoverzicht

 

Aanmelden partner Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Veel medewerkers vergeten hun partner aan te melden bij PFZW als ze gaan samenwonen. Dat blijkt uit een onderzoek dat PFZW een paar jaar geleden hield. Toch is het belangrijk samenwonen wel te melden want anders krijgt de partner bij overlijden geen uitkering.

Gaat een medewerker trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft deze medewerker dit niet bij PFZW te melden. PFZW krijgt dit automatisch door via de gemeente, bij samenwonen is dit niet het geval.

Samenwonen doorgeven via MijnPFZW 

Als een medewerker gaat samenwonen, dan moet de medewerker dit dus zelf aan PFZW door te geven. Dit kan via MijnPFZW op pfzw.nl. Alleen dan heeft de partner bij overlijden recht op partnerpensioen. Voor het aanmelden van de partner heeft een medewerker wel een samenlevingsovereenkomst nodig die is opgesteld door de notaris.

logo pfzw

Individueel Keuzebudget
Informatie met betrekking tot Individueel Keuzebudget.

Keuzeformulier Individueel Keuzebudget

U kunt zelf uw bruto kosten voor verlof via het Individueel Keuzebudget uitrekenen, klik hier.

Diverse collectieve personeelsvoorzieningen
Hieronder vindt u informatie over diverse collectieve personeelsvoorzieningen:

Informatie over de Collectieve Zorgverzekering

Zorgverzekering 2019 Aon

Personeelsvoorziening Centraal Beheer Achmea

"Door WGI tijd voor
onze kernbezigheden."
Rob Luyk
Adjunct-directeur
Binder Groenprojecten
"Het contact met
WGI is prettig."
Chantal Prins &
Corine Nieuwschepen
HR adviseurs SKVR
"Met expertise van WGI
is alles snel, goed en
efficiënt geregeld."
Peter van Gelderen
Directeur TOS Charlois
"Als kleine organisatie
kun je niet alles
zelf doen."
Nellie Wittens
Manager Bedrijfsvoering
Stichting Seniorenwelzijn
"WGI is een prettige
sparringpartner."
Mary Steen
Directeur Baby Friendly
"WGI is een hele
betrouwbare partner."
Clyde Pinas
Directeur TOS delfshaven
"WGI behandelt onze
vragen altijd vlot
en adequaat."
Bien Hofman
Bestuurslid
Vitaal Pendrecht
"Al jaren naar
tevredenheid samen-
werking met WGI."
Theo Mak
Hoofd personeelszaken
Bibliotheek BZHD
"WGI neemt ons zorgen
uit handen."
Sandra Pardoel
Directeur
Stichting de Katrol