Werkwijze

  • WGI sluit een zogeheten aansluitingsovereenkomst af met iedere nieuwe opdrachtgever. Dit is een raamovereenkomst en hierin staat wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn.
  • Vervolgens werft en selecteert de opdrachtgever een medewerker.
  • De opdrachtgever geeft aan WGI door wat de duur van de arbeidsovereenkomst is en de verdere arbeidsvoorwaarden.
  • Op basis hiervan maakt WGI een arbeidsovereenkomst op welke wordt ondertekend door de medewerker en WGI.
  • Tevens maakt WGI een detacheringovereenkomst op die wordt ondertekend door de medewerker, de opdrachtgever en WGI. De duur van de detacheringovereenkomst is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst (al dan niet verlengd).

Er is dus sprake van de drie volgende partijen:

 • De gedetacheerde werknemer
 • De opdrachtgever
 • De werkgever WGI

Alle partijen zijn gehouden aan:

 • De CAO en de daarbij behorende salarisregelingen, die ten aanzien van de aangestelde personeelsleden worden toegepast;
 • Alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebied van de arbeidsovereenkomst;
 • Alle arbo wet- en regelgeving, inclusief alle bepalingen betreffende ziek- en herstelmeldingen (ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter).

Lees de veel gestelde vragen van werknemers

"Door WGI tijd voor
onze kernbezigheden."
Rob Luyk
Adjunct-directeur
Binder Groenprojecten
"Het contact met
WGI is prettig."
Chantal Prins &
Corine Nieuwschepen
HR adviseurs SKVR
"Met expertise van WGI
is alles snel, goed en
efficiƫnt geregeld."
Peter van Gelderen
Directeur TOS Charlois
"Als kleine organisatie
kun je niet alles
zelf doen."
Nellie Wittens
Manager Bedrijfsvoering
Stichting Seniorenwelzijn
"WGI is een prettige
sparringpartner."
Mary Steen
Directeur Baby Friendly
"WGI is een hele
betrouwbare partner."
Clyde Pinas
Directeur TOS delfshaven
"WGI behandelt onze
vragen altijd vlot
en adequaat."
Bien Hofman
Bestuurslid
Vitaal Pendrecht
"Al jaren naar
tevredenheid samen-
werking met WGI."
Theo Mak
Hoofd personeelszaken
Bibliotheek BZHD
"WGI neemt ons zorgen
uit handen."
Sandra Pardoel
Directeur
Stichting de Katrol