Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).  Het doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof.

Het huidige kraamverlof voorziet in 2 verlofdagen voor de partner. Door de WIEG kunnen de meeste werknemers straks langer verlof opnemen na de bevalling van hun partner. De duur van het geboorteverlof is namelijk eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Iedere werknemer die meer dan twee dagen werkt, gaat er straks dus in verlofdagen op vooruit. De werkgever moet tijdens het geboorteverlof het volledige loon van de werknemer doorbetalen.

Het geboorteverlof gaat per 1 januari 2019 in. Dat betekent dat een werknemer van wie de partner op of na 1 januari 2019 bevalt recht heeft op geboorteverlof. Een werknemer van wie de partner op 31 december 2018 bevalt heeft nog recht op kraamverlof.
Zijn er in de cao of een regeling met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) afwijkende afspraken gemaakt over het kraamverlof, dan blijven deze afspraken gelden totdat de cao of regeling is verlopen, maar uiterlijk tot 1 juli 2019. In dat geval kan een werknemer van wie de partner op of na 1 januari 2019 bevalt, dus nog wel recht hebben op kraamverlof.

Per 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 krijgen werknemers bovenop het geboorteverlof ook recht op aanvullend geboorteverlof. De duur van het aanvullend geboorteverlof is vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een fulltime werknemer kan dan dus in totaal zes weken verlof (geboorteverlof én aanvullend geboorteverlof) opnemen na de bevalling van zijn partner. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV van 70% van zijn dagloon (tot 70% van het maximumdagloon).

De WIEG zorgt overigens ook voor een uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof van vier weken naar zes weken. Ook deze maatregel moet per 1 januari 2019 ingaan.