In dit blog van De Koning Vergouwen Advocaten wordt dieper ingegaan op de (on)mogelijkheden in het geval een zieke werknemer weigert mee te werken aan re-integratie.

Hoe zit het precies met loonsancties?

Iedereen kijkt elke maand weer uit naar die ene dag waarop het salaris wordt gestort. Vooral deze meimaand is het leuk, want er zit ook nog eens vakantiegeld bij! Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte werknemers, zolang zij zich tenminste wel houden aan hun (re-integratie)verplichtingen. Loopt dat stroef, dan kan een werkgever wellicht gebruik maken van een loonsanctie. Je kan het loon tijdelijk opschorten of zelfs stoppen. Hoe dit in de praktijk precies werkt, leest u in deze blog.

Loonstop of loonopschorting

Het is bij een zieke werknemer, die weigert mee te werken, belangrijk om een ‘drukmiddel’ te hebben. Er zijn twee verschillende opties. Allereerst de loonopschorting. Het loon vervalt hierbij niet, maar wordt het uitgesteld totdat weer medewerking wordt verleend. Dit middel wordt gebruikt als een zieke werknemer weigert informatie te geven over de arbeidsongeschiktheid. Dus bijvoorbeeld bij het niet verschijnen bij de bedrijfsarts. Na een waarschuwing mag het loon worden opgeschort totdat hij of zij wel gaat. Met terugwerkende kracht heeft de werknemer vervolgens weer recht op het hele bedrag.

Een loonstop gaat verder. Hier krijgt een zieke werknemer niks meer. Een werknemer krijgt hiermee te maken als hij of zij weigert passende arbeid te verrichten of wanneer de genezing wordt vertraagd of belemmerd. Ook in dit geval moet eerst een schriftelijke waarschuwing zijn gegeven.

In de praktijk

Op 10 april 2018 is door het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een werkgever terecht het loon had gestopt van een (zieke) werknemer. De werknemer, een medewerker van de catering, had zich ziek gemeld wegens een arbeidsconflict. Haar was verweten dat ze te vaak te vroeg naar huis ging, een te laag werktempo had, te vaak privé belde en in het algemeen een negatieve houding had. Daarna had ze zich meteen ziek gemeld. De bedrijfsarts zag direct dat geen sprake was van ziekte in medische zin. Hij adviseerde een korte time-out en daarna weer hup, aan het werk.

De werkgever heeft de werknemer vervolgens minstens vier keer uitgenodigd voor een gesprek om tot een oplossing te komen. De werknemer kwam echter niet langs. In de laatste uitnodiging is gewaarschuwd dat het loon werd gestopt als ze (weer) niet kwam. Toen hier geen reactie op volgde, is het loon gestopt. Het Hof vond dit meer dan terecht, omdat de korte time-out was gehonoreerd (een week) en het niet meewerken geheel voor risico kwam voor de portemonnee van de werknemer.

Tot slot

Een loonsanctie kan een effectief middel zijn om een vastgelopen situatie weer op gang te helpen. Denk wel aan de schriftelijke waarschuwing vooraf en ook dat de juiste sanctie wordt gekozen. Foutjes liggen in de risicosfeer van de werkgever.