Ziekmelding medewerker

Ziekmelding medewerker

  • Naar dit e-mailadres wordt een bevestiging van de melding verzonden.
  • DD dash MM dash JJJJ
  • Geef hier een indicatie/inschattingsdatum wanneer de medewerker mogelijk weer aan de slag zou kunnen.
    DD dash MM dash JJJJ
  • Zie keuzemogelijkheden hieronder. Meer informatie hierover is te vinden op de website van UWV: www. uwv.nl